Docentenportfolio A. de Visser

Bestuurlijke taken

 • 2012- ...       Plaatsvervangend coordinator Master Physics track AMEP
 • 2005-2010   Voorzitter examencommissie Natuur- en Sterrenkunde
 • 2003-2010   Lid dagelijks bestuur examencommissie Natuur- en Sterrenkunde
 • 1998-2010   Lid examencommissie Natuur- en Sterrenkunde

Onderwijs nu

 • 2013- ... Co-coordinator 2de+3de jaarsvak Orientatie Natuur- en Sterrenkunde
 • 2010- ... Coordinator en co-docent master college Superconductivity
 • 2004-2010 Co-docent 1ste jaarsvak Gecondenseerde Materie 1
  Onderwerp: Practicum supergeleiding
 • 2002- ... Co-docent 2de jaarsvak Researchpracticum
  Onderwerp: Supergeleiding
 • Dagelijks begeleider promovendi en studenten

Onderwijs oud

 • 2004- 2010: Coordinator en co-docent master college Advanced Solid State Physics
  Onderwerpen:
  - Diffraction from periodic structures (cursus materiaal, pdf file 1.4 MB)
  - Electronic band structures of solids (cursus materiaal, pdf file 1.2 MB)
  - Motions of electrons and transport phenomena (cursus materiaal, pdf file 1.1MB)
 • 2002-2003: Docent 1ste jaarsvak Klassieke Natuurkunde 1b (trillingen en golven) 
 • 1998-2002: Werkcollege docent 1ste jaarsvak Klassieke Natuurkunde 1c (electriciteit en magnetisme)
 • 1994-2001: Docent 3de jaarsvak Researchpracticum (SQUID, STM, soortelijke warmte, Faraday balans, magnetisme, thermische uitzetting)
 • 1988-1989: Docent Toegepaste thermodynamica (Universiteit Joseph Fourier, Grenoble)
 • Dagelijks begeleider 8 doctoraalstudenten
 • Co-promotor 9 promovendi (zie proefschriften